Bạn đang xem Danh mục
Học phí và Học Bổng

Viện Kinh doanh và Công nghệ (NBS) – Trường Đại học Phú Xuân tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ Đại học năm 2024 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh.

Viện Kinh doanh và Công nghệ (NBS) – Trường Đại học Phú Xuân chính thức tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ Đại học năm 2024 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh. 1. Đối tượng dự tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng...

PHÒNG CTSV | Lễ Vinh Danh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc học kỳ 3 năm học 2022-2023

Vào ngày 10/111/2023 vừa qua, trường Cao đẳng Việt Mỹ đã tổ chức thành công Lễ Vinh Danh cho hơn 30 sinh viên từ những ngành học khác nhau có thành tích học tập xuất sắc Học kỳ III năm học 2022 – 2023. Buổi Lễ còn có sự góp mặt của đại diện Ban...

PHÒNG CTSV | Lễ Vinh Danh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc học kỳ 3 năm học 2022-2023

Vào ngày 10/11/2023 vừa qua, trường Cao đẳng Việt Mỹ đã tổ chức thành công Lễ Vinh Danh cho hơn 30 sinh viên từ những ngành học khác nhau có thành tích học tập xuất sắc Học kỳ III năm học 2022 – 2023. Buổi Lễ còn có sự góp mặt của đại diện Ban...

PHÒNG CTSV | Công bố danh sách sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc

Thực hiện theo Quyết định Khen thưởng Sinh viên có thành tích Xuất sắc trong học tập Học kỳ 3 năm 2022-2023, Nhà trường gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn đã đạt được thành tích học tập xuất sắc trong thời gian vừa qua. Nhằm chúc mừng và vinh danh các bạn,...

PHÒNG CTSV | Công bố danh sách sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc

Thực hiện theo Quyết định Khen thưởng Sinh viên có thành tích Xuất sắc trong học tập Học kỳ 3 năm 2022-2023, Nhà trường gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn đã đạt được thành tích học tập xuất sắc trong thời gian vừa qua. Nhằm chúc mừng và vinh danh các bạn,...

Quyết định ban hành quy chế khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc

Ngày 04/08 vừa qua, Cao đẳng Việt Mỹ Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành Quy chế khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc (số 61/2023/QĐ-CĐVM). Nhằm công nhận những kết quả sinh viên đạt được trong quá trình học tập và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, Nhà...