Bạn đang xem Danh mục
Thời khóa biểu

Thời Khóa Biểu Các Môn Nghề Khóa 2023 – HKI (2023-2024)

Phòng Đào tạo gởi Các Bạn “Thời khóa biểu các môn nghề Khóa 2023” bắt đầu từ ngày 18/09/2023. Để xem Thời khóa biểu Các Bạn xem trước Danh sách mã lớp theo ngành và Cơ sở nhập học ở sheet Danh sách Mã lớp. Các Bạn xem Thời khóa biểu và Danh sách lớp...

Thời khóa biểu dành cho tân sinh viên nhập học tháng 08/2023

Sinh viên theo dõi “Danh sách sinh viên” để biết mã lớp học của mình Danh sách sinh viên nhập học tháng 08/2023, cơ sở Trung Sơn Danh sách sinh viên nhập học tháng 08/2023, cơ sở Gò Vấp Để theo dõi Thời khóa biểu dành cho tân sinh viên nhập học tháng 08/2023, sinh...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 (13/07/2020 – 11/10/2020)

Cơ sở Quang Trung 5193VLB01G + 5203VLB01QTE 5193VLJ01G 5203VMS01QTE Cơ sở Nguyễn Văn Lượng 5183VLB01G 5183VLJ01G 5193VMS01G + 4193VMS01G 5193VMH01G + 4193VMH01G 5193VPR01G 5193VHP01G + 5193VHN01G 5203MIX02 Cơ sở Trung Sơn 5183VLB01 + 5183VLB02 + 5193VLB01 + 5193VLB02 5183VLJ01 + 5193VLJ01 5183VMS01 + 5193VMS01 + 4193VMS01 5183VMH01+02+ 5193VMH01 + 5193VMH02 + 4193VMH01 5183VPR01 + 5193VPR01...

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2017 – 2018

Để theo dõi lịch học của khoá 2017 – 2018, vui lòng click vào link phù hợp với lớp bạn đang học Các lớp tại Campus Gò Vấp: Thời khóa biểu lớp 5173MIXG Thời khóa biểu lớp 5173VLB01G Các lớp tại Campus Trung Sơn: Thời khóa biểu lớp 5173VLB01 Thời khóa biểu lớp 5173VLB02 Thời...

Thời khóa biểu các ngành APC + BTEC học kỳ II năm 2016-2017

Xem thêm : Văn bằng 2 Quản trị Khách sạn học ở đâu và học thế nào? Học phần CDIO: Nhân lực trong du lịch khách sạn: Cơ hội & Thách thức