Câu lạc bộ sinh viên

Student Organizations and Student Clubs

Check out our existing clubs and organizations below to see if you are interested in them. Bạn có thể tìm hiểu thông tin bên dưới về các câu lạc bộ hoặc tổ chức hiện có của trường.

1. Football club: For Beginners and Advanced Players

Is football your favorite sport? Join our football club and play together. Soccer (football) is a passion at American Polytechnic College. Watch them sweat and make goals. Better yet, join them.

Có phải môn bóng đá là môn thể thao mà bạn yêu thích? Hãy gia nhập câu lạc bộ và cùng chơi.

Contact us at  Tô Trọng Hiếu – 0937 733 067

Email: hieu.to.t.2014@caodangvietmy.edu.vn

2. Basketball club: For Beginners and Advanced Players

Join our basketball club. Running laps and doing drills has become the norm before shooting hoops. This co-ed group welcomes beginners and more advanced players.

Cùng chúng tôi luyện tập môn thể thao mà bạn yêu thích. Nhóm chúng tôi khuyến khích cả nam lẫn nữ cùng tham gia cho dù bạn ở trình độ cơ bản hoặc nâng cao về bóng rổ!

Contact us at

Vũ Phúc Khang

Email: khang.vu.p.2014@caodangvietmy.edu.vn

Phone: 0945 692 921

3. Event Team 

We are not only doing events just for fun but we also build a professional environment for students to come and learn from each other, understanding a real working environment. In addition, we increase students’ confidence to express themselves and realization ideas. Students who come to our team will have a good basic theory and practice about event management which is known as a soft skill.

Chúng tôi không chỉ làm sự kiện chỉ để cho vui nhưng chúng tôi cũng xây dựng một môi trường chuyên nghiệp để học sinh đến và học hỏi lẫn nhau, hiểu biết một môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra, chúng tôi tăng sự tự tin của học sinh để thể hiện bản thân và ý tưởng thực hiện. Học sinh đến đội ngũ của chúng tôi sẽ có một lý thuyết cơ bản tốt và thực hành về quản lý sự kiện được biết đến như là một kỹ năng mềm.

We aim to be a strong team which members are creative, dynamic and professional.

Chúng tôi mong muốn được một đội ngũ mạnh mẽ mà các thành viên sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp.

Contact us at

Trần Đình Thắng

Email: thang.tran.d.2014@caodangvietmy.edu.vn

Facebook: https://goo.gl/TODJCH

Điện thoại: 0933 380 359

4. Colorful English Club

If your interest is to broaden your knowledge and raise your awareness of the outside world, join our Colorful English Club to enrich your lives and advancing your goals with communication skills and critical thinking. Nếu bạn mong muốn mở rộng kiến thức và tăng sự nhận biết về thế giới bên ngoài, tham gia Colorful English Club để làm phong phú thêm cuộc sống và nâng cao kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện.

Contact us at

Nguyễn Minh Tuấn

Email: tuan.nguyen.m.2013@cdvatc.edu.vn

Điện thoại: 01867158434

5.  WarmHands student club

This club aims at serving the community by using their time, talents, and skills to create products to raise fund for their activities. Câu lạc bộ này nhằm mục đích phục vụ cộng đồng bằng cách sử dụng thời gian, tài năng và kỹ năng của bạn để làm ra các sản phẩm gây quỹ cho các hoạt động của câu lạc bộ.

Contact us at Võ Nguyễn Tiến Dũng

Email:dung.vo@iae.edu.vn

Điện thoại: 0975 600 375

Or visit WarmHands facebook at:http://www.facebook.com/warmhands.vn

6. OpenArms student club

If you are interested in raising fund and doing charity work, please join us by emailing to us. Nếu bạn quan tâm đến việc gây quỹ và các công tác từ thiện, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách emai cho bạn chúng tôi.

Contact us at

Email: xuanphuc182@gmail.com Phone: 0902810069

Trần Thị Thanh Trúc Email: truc.tran.tt.2010@cdvatc.edu.vn

Phone: 0909426305

Or visit Open Arms facebook at:http://www.facebook.com/pages/Open-Arms-VATC

7. Glee Club Câu lạc bộ âm nhạc

Contact us at Mr. Nguyen Thanh Phong

Email: phong.nguyen.t.2014@caodangvietmy.edu.vn

Điện thoại: 0934081482

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *