Khen thưởng sinh viên nổi bật học kỳ II – 2014

Trường Cao đẳng Việt Mỹ (American Polytechnic College) vinh dự thông báo danh sách tên các sinh viên xuất sắc của các chuyên ngành, học kỳ II – 2014.

STT MSSV Họ  Tên Chuyên ngành Danh hiệu
1 512100481 Phan Đào Khánh Chi Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
2 512100523 Nguyễn Quế Đan Chinh Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
3 512100532 Phùng Sỹ Khang Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
4 512100012 Cao Gia Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
5 512100402 Mai Ngọc Kim Long Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
6 512100016 Lương Triển Minh Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
7 512307401 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
8 512100408 Nguyễn Thị Bích Phượng Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
9 512100453 Nguyễn Đắc Minh Trân Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
10 512100555 Đào Diễm Trinh Phiên dịch tiếng Anh
thương mại
Giỏi
11 512307227 Lã Đình Tuấn Anh Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
12 512202571 Lê Thị Thanh Cúc Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
13 512202573 Nguyễn Công Đức Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
14 512202575 Chu Minh Dương Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
15 512206741 Diệp Trí Hào Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
16 512202689 Vũ Khánh Hóa Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
17 512202806 Bùi Thị Hoàn Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
18 512202691 Lê Phục Hưng Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
19 512202770 Huỳnh Phương Lâm Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
20 512202771 Nông Quí Lan Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
21 512307503 Nguyễn Thị Thùy Linh Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
22 512307490 Nguyễn Thị Ngọc Linh Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
23 512202584 Trương Hải Minh Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
24 512306919 Nguyễn Như Ngọc Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
25 512202630 Trần Lương Thế Phương Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
26 512202762 Trần Phương Quỳnh Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
27 512202782 Huỳnh Ngọc Hoàng Thiện Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
28 512202534 Mai Hữu Tín Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
29 512202730 Đặng Thị Kim Tín Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
30 512202535 Phạm Huy Toàn Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
31 512202552 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Quản trị doanh nghiệp
vừa và nhỏ
Giỏi
32 512307395 Hồ Gia Bảo Quản trị khách sạn Giỏi
33 512307598 Đỗ Thùy Dương Quản trị khách sạn Giỏi
34 512307452 Huỳnh Tấn Hoàng Quản trị khách sạn Giỏi
35 512307290 Đặng Thị Thảo Nguyên Quản trị khách sạn Giỏi
36 512307501 Mạch Hải Quyên Quản trị khách sạn Giỏi
37 512202854 Phan Trường An Quản trị mạng máy tính Giỏi
38 512202857 Nguyễn Duy Bình Quản trị mạng máy tính Giỏi
39 512202859 Lê Xuân Bảo Cương Quản trị mạng máy tính Giỏi
40 512206736 Nguyễn Hoàng Hải Quản trị mạng máy tính Giỏi
41 512202827 Huỳnh Quốc Hòa Quản trị mạng máy tính Giỏi
42 512202829 Huỳnh Tuấn Huy Quản trị mạng máy tính Giỏi
43 512202815 Vương Minh Sâm Quản trị mạng máy tính Giỏi
44 512202903 Trương Trọng Hiếu Thiết kế đồ họa Giỏi
45 512202906 Nguyễn Thị Hoàng Khuyên Thiết kế đồ họa Giỏi
46 512202872 Lê Bửu Ngọc Thiết kế đồ họa Giỏi
47 512202876 Đào Nguyễn Tuấn Phong Thiết kế đồ họa Giỏi
48 512202877 Lương Ngọc Phụng Thiết kế đồ họa Giỏi
49 512202849 Huỳnh Tô Thành Trung Thiết kế đồ họa Giỏi
50 512202850 Phan Thành Trung Thiết kế đồ họa Giỏi
51 512203104 Chương Ái Đào Phiên dịch tiếng Anh thương mại Xuất sắc
52 512307423 Hoàng Thái Mai Dung Phiên dịch tiếng Anh thương mại Xuất sắc
53 512100430 Nguyễn Thị Thu Phiên dịch tiếng Anh thương mại Xuất sắc
54 512100526 Đàm Thanh Phiên dịch tiếng Anh thương mại Xuất sắc
55 512202595 Tô Minh Phát Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Xuất sắc
56 512202860 Ong Trí Cường Quản trị mạng máy tính Xuất sắc
57 512202830 Ngô Việt Lâm Quản trị mạng máy tính Xuất sắc
58 512206735 Đoàn Trung Tín Quản trị mạng máy tính Xuất sắc

Tác giả: Cao Đẳng Việt Mỹ - Ngày viết: 11/04/2014

Danh mục: Kết quả học tập

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *