“Lễ khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất săc” năm học 2021-2022

13

12

Chi tiết buổi lễ:
1. Thời gian: 14:00 – 15:00 thứ năm, ngày 15/12/2022
2. Địa điểm: Phòng 203, Campus Trung Sơn

Buổi lễ sẽ bao gồm 5 phần:
1. 14:00 – 14:10: Văn nghệ
2. 14:10 – 14:20: BGH phát biểu khai mạc buổi lễ
3. 14:20 – 14:45: Khen thưởng sinh viên đạt giải các cuộc thi và sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc
4. 14:45 – 14:55: Sinh viên nhận thưởng phát biểu và chia sẻ cảm nghĩ
5. 14:55 – 15:00: Bế mạc

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận