Ngành Tài chính doanh nghiệp và những triển vọng

 1. Mã ngành: 6340201
 2. Mô tả về ngành Tài chính doanh nghiệp:

Mục tiêu của ngành Tài chính doanh nghiệp hệ Cao đẳng là đào tạo nhân sự nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, về tài chính – ngân hàng và có kiến thức chuyên môn về Tài chính doanh nghiệp.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp.

 1. Thời gian đào tạo: 7 học kỳ, gồm 2 năm 4 tháng
 2. Định hướng đào tạo:
 • Phương châm đào tạo phát triển kỹ năng, trải nghiệm nghề nghiêp trong từng môn học, từng dự án, thời lượng thực hành lên đến 70% thời gian học.
 • Đào tạo chuyên sâu kiến thức và kỹ năng về Tài chính doanh nghiệp.
 • Giảng viên doanh nghiệp tham gia giảng dạy trực tiếp và tuyển dụng.
 • Phát triển đồng nhất kiến thức, kỹ năng và thái độ.

 1. Quá trình đào tạo từ lúc nhập học cho đến khi sinh viên ra trường:
 • Giai đoạn trang bị kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành về Tài chính như: Tài chính căn bản, Kinh tế vi mô, Cấu trúc tài chính ở doanh nghiệp, Thị trường tiền tệ, Giao tiếp đa văn hóa, Quản trị học…
 • Giai đoạn chuyên ngành: Xây dựng kỹ năng và thực hành nghề nghiệp như: Xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp, Báo cáo thuế, Kế toán, Nghiệp vụ thu chi, Phân tích đầu tư tài chính, Thẩm định dự án, Quản trị dự án, Quản trị rủi ro, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tín dụng và ngân hàng, Nghiệp vụ kiểm toán,..
 • Giai đoạn thực tập tốt nghiệp: Phát triển tất cả kiến thức, kỹ năng và thái độ đã được rèn luyện trong quá trình học.
 1. Yêu cầu đầu vào:

a. Tốt nghiệp THPT

b. Tính cách:

 • Năng động, mạnh mẽ và quyết đoán
 • Ham học hỏi, kiên nhẫn
 • Thích giao tiếp và đam mê số liệu

 1. Chuẩn đầu ra:
 2. Kiến thức:
 • Cơ sở ngành:

Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế trong vận dụng vào việc tổ chức hệ thống thông tin tài chính việc tổ chức hệ thống thông tin tài chính trong doanh nghiệp

 • Trình bày được hệ thống lý luận tài chính và tiền tệ trong nền kinh tế thị trường;
 • Có kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh;

       Chuyên ngành:

 • Trình bày được kiến thức về tiền tệ ngân hàng như những vấn đề cơ bản về tiền tệ;
 • Hiểu biết về tín dụng và lãi suất tín dụng;
 • Hiểu biết về Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường và hệ thống ngân hàng ở Việt Nam;
 • Có kiến thức về kiến thức về đầu tư và quản trị các tài sản ngắn hạn và dài hạn; về chi phí và quản trị chi phí; doanh thu, lợi nhuận;
 • Hiểu về đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính tác động đến tỷ suất sinh lời;
 • Trình bày được phương pháp phân tích đầu tư ngắn hạn, dài hạn;
 • Thành thạo phương pháp thẩm định tài chính của dự án;
 • Trình bày được các nghiệp vụ kế toán tài chính doanh nghiệp;
 • Trình bày được các nghiệp vụ thanh toán quốc tế;
 • Trình bày được kiến thức về nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại;
 • Am hiểu về Quản trị Dự án;
 • Thực hiện được Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp;
 • Trình bày được kiến thức về tài chính quốc tế.
 1. Kỹ năng: 

       Kỹ năng chuyên môn:

 • Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp
 • Thực hiện được các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng;
 • Xác định giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một số tiền và của một dòng tiền;
 • Xác định được nguyên giá, tính khấu hao và lập kế hoạch khấu hao TSCĐ;
 • Đánh giá được các tài sản ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu cơ bản.
 • Lập kế hoạch doanh thu bán hàng và các biện pháp gia tăng doanh thu bán hàng; xác định lợi nhuận, phân bổ lợi nhuận;
 • Phân tích điểm hòa vốn trong hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Hạch toán và ghi chép vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Phân tích các ảnh hưởng của thanh toán quốc tế trong thương mại quốc tế;
 • Thực hiện được các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng;
 • Phân tích và soạn thảo một dự án đầu tư;
 • Phân tích và đánh giá được hiệu quả tài chính của dự án;

      Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng xử lý tình huống tại doanh nghiệp;
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu quản lý trong lĩnh vực tài chính.

 9.  Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp trình độ cao đẳng, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc chuyên môn về tài chính tại các doanh nghiệp, các ngân hàng, các công ty tài chính, bảo hiểm; các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hôi.

 

Tác giả: pham phan - Ngày viết: 24/07/2021

Danh mục: Uncategorized

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *