BTEC HND in Business (HRM-Quản trị nguồn nhân lực)

BTEC HND là chương trình đào tạo của Anh Quốc, tương đương cấp độ cao đẳng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Với triết lý đào tạo hiện đại hướng đến việc giúp người học ứng dụng tối đa kiến thức vào thực tế, chương trình BTEC HND không đánh giá sinh viên dựa vào các bài thi trên lớp mà theo các kết quả ứng dụng. Ở từng môn học, sinh viên được tiếp cận các tình huống tương tự với công việc thực tế và kết quả sẽ được đánh giá dựa trên các bài thuyết trình, báo cáo thực hành, sản phẩm cụ thể,…. Cách học tập và đánh giá này tạo thú vị cho người học, khuyến khích người học tự nghiên cứu và phát triển, rèn luyện kỹ năng học tập trọn đời.

Đến với chương trình bằng đôi kết hợp BTEC HND in Business và Quản trị Nguồn nhân lực sinh viên có cơ hội tìm hiểu các kiến thức liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp như marketing, quản trị nhân sự, quản trị tài chính-kế toán, quản trị chiến lược, quản trị dự án,…Ngoài việc được đào tạo về kiến thức chuyên ngành, sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng tiếng Anh nâng cao và các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thiết lập mục tiêu cá nhân, kiểm soát cảm xúc,…giúp sinh viên tự tin khi học tập cũng như tham gia làm việc thực tế.

Trong chương trình bày, sinh viên có thể lựa chọn chuyên sâu vào các mảng sau:

 • Chuyên sâu marketing: BTEC HND in Business (Marketing pathway);
 • Chuyên sâu quản trị nguồn nhân lực: BTEC HND in Business (Human Resource Management Pathway);
 • Chuyên sâu kế toán-tài chính: BTEC HND in Business (Accounting and Finance Pathway)

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy của Việt Nam và bằng BTEC HND do Pearson (Anh Quốc) cấp. Với sự vượt trội về ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng  mềm được trang bị đầy đủ, sinh viên có thể tự tin tìm kiếm các các cơ hội việc làm với thu nhập tốt tại các công ty trong và ngoài nước với các vị trí nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng, marketing, kế toán,…. Ngoài ra nếu muốn tiếp tục nâng cao trình độ học vấn, sinh viên có thể học liên thông ngay lên trình độ đại học với các trường của Việt Nam, các trường đại học của Anh Quốc tại Việt Nam hoặc du học Anh Quốc, Úc, New Zealand.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngoài các môn học thuộc chương trình cao đẳng quốc gia, sinh viên chương trình bằng đôi sẽ học các môn học của BTEC HND như sau:

Tên môn học Nội dung môn học
Business and the business environment / Môi trường kinh doanh -Các loại hình doanh nghiệp
-Các bộ phận trong doanh nghiệp và cấu trúc tổ chức
-Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô
-Xác định thế mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp
Marketing essentials / Marketing căn bản -Vai trò của marketing trong doanh nghiệp
-Cách thức doanh nghiệp sử dụng marketing mix trong kinh doanh
-Xây dựng và đánh giá kế hoạch marketing cơ bản
Human resource management / Quản trị nguồn nhân lực -Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh
-Đánh giá hiệu quả của các yếu tố chủ yếu trong quản trị nguồn nhân lực
-Phân tích các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến quyết định về quản trị nhân sự
Management and Operations / Quản trị và vận hành -Sự khác biệt giữa leader và manager
-Vận dụng vai trò của leader và manager trong thực tế
-Mối quan hệ giữa leadership và management trong môi trường kinh doanh
Management accounting / Kế toán quản trị -Vai trò của kế toán quản trị
-Cách thức áp dụng kế toán quản trị trong kinh doanh
-Các thức kiểm soát tài chính bằng kế toán quản trị trong kinh doanh
Managing a successful business project (Pearson set) / Thực hiện dự án kinh doanh -Thiết lập mục tiêu và khung thời gian cho dự án
-Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin hỗ trợ thực hiện dự án
-Trình bày dự án và kết quả thu thập được
-Trình bày các giá trị đạt được qua dự án
Research project (Pearson set) / Nghiên cứu đề tài -Đánh giá các phương pháp nghiên cứu phù hợp
-Triển khai nghiên cứu và phân tích đề tài
-Trình bày các kết quả đạt được qua nghiên cứu
Organisational behavior / Hành vi tổ chức -Phân tích sự ảnh hưởng của văn hóa, chính trị và quyền lực đến hành vi con người trong một tổ chức
-Cách thức động viên cá nhân và tập thể đạt mục tiêu chung
-Cách thức làm việc nhóm hiệu quả
Business law / Luật kinh doanh -Tìm hiểu các yếu tố của hệ thống pháp luật
-Các ảnh hưởng của pháp luật đến doanh nghiệp
-Giải pháp cho các vấn đề liên quan đến pháp luật của doanh nghiệp
-Luật pháp kinh doanh của các nước trong kinh doanh quốc tế
Financial accounting / Kế toán tài chính -Định khoản ghi nhận nghiệp vụ kinh tế và lập bảng trial balance
-Lập báo cáo tài chính cho các hình thức doanh nghiệp khác nhau
-Đối chiếu tài khoản ngân hàng
Taxation / Thuế -Phân tích hệ thống thuế và các quy định liên quan
-Xác định thuế cho cá nhân và doanh nghiệp tư nhân
-Xác định thuế cho công ty TNHH
-Ảnh hưởng của các yếu tố pháp lý và đạo đức từ thuế đến doanh nghiệp
Business Strategy / Chiến lược kinh doanh -Phân tích ảnh hưởng của yếu môi trường vĩ mô đến chiến lược kinh doanh
-Đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực nội bộ
-Sử dụng mô hình Porter’s 5 forces trong phân tích thị trường
-Vận dụng mô hình, lý thuyết vào xây dựng chiến lược
Chuyên sâu marketing  
Product and Service Development / Phát triển sản phẩm và dịch vụ -Quy trình phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
-Đánh giá vòng đời của sản phẩm, dịch vụ
-Thiết kế và giới thiệu sản phẩm mới
Integrated Marketing Communications / Truyền thông marketing tích hợp -Đánh giá các kênh marketing và mục tiêu sử dụng
-Xác định mục tiêu truyền thông
-Thiết kế nội dung truyền thông
Digital Marketing / Marketing kỹ thuật số -Ảnh hưởng, cơ hội và thách thức của marketing kỹ thuật số
-Các công cụ, phương thức và các kênh của digital marketing
-Cách tổ chức các hoạt động digital marketing và xây dựng các kênh thực hiện
-Các phương pháp theo dõi và đo lường hiệu quả digital marketing
Chuyên sâu về nhân sự  
Resource and Talent Planning / Hoạch định nguồn lực và nhân tài -Phân tích xu hướng của thị trường lao động và yếu tố pháp lý ảnh hưởng đến hoạch định nhân lực
-Xác định các kỹ năng cần thiết trong hiện tại và tương lai
-Hồ sơ và quy trình lựa chọn và tuyển dụng nhân sự
-Phương thức kiểm soát vòng đời nhân sự trong chiến lược nguồn nhân lực
Employee Relations / Quan hệ lao động -Nguyên lý về quan hệ lao động trong doanh nghiệp
-Các đề xuất về quyền, nghĩa vụ, công việc trong quan hệ lao động
-Vai trò của các bên liên quan trong việc xây dựng mối quan hệ lao động tích cực
-Các yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến quan hệ lao động
Strategic Human Resource Management / Quản trị chiến lược nguồn nhân lực -Phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chiến lược nhân sự
-Áp dụng các kiến thức trong phát triển nhân sự
-Vai trò của phát triển nhân sự và quản trị nhân sự trong kinh doanh
Chuyên sâu tài chính kế toán  
Financial Reporting / Báo cáo tài chính -Phân tích mục đích của báo cáo tài chính
-Diễn giải báo cáo tài chính
-Đánh giá các chuẩn mực, mô hình báo cáo tài chính
-Đánh giá các khác biệt trong báo cáo tài chính giữa các quốc gia
Advanced Management Accounting / Kế toán quản trị nâng cao -Phân tích mục đích của phát triển và trình bày thông tin tài chính
-Đánh giá cách thức sử dụng kế toán quản trị vào việc hỗ trợ
-Phân tích chi phí định mức và thực tế để kiểm soát và điều chỉnh các chênh lệch
-Đánh giá tác động của sự thay đổi môi trường kinh doanh đến kế toán quản trị
Financial Management / Quản trị tài chính -Ứng dụng các phương pháp khác nhau để hỗ trợ việc ra quyết định
-Phân tích các nguyên lý quản trị tài chính sử dụng hiệu quả trong hỗ trợ chiến lược tài chính
-Đánh giá vai trò kế toán quản trị và hệ thống quản trị kế toán
-Đánh giá cách thức các quyết định tài chính hỗ trợ kết quả hoạt động bền vững

 

 

Tác giả: Cao Đẳng Việt Mỹ - Ngày viết: 28/03/2014

Danh mục: Chương trình đào tạo, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 1. American Polytechnic College - Cao đẳng Việt Mỹ đã bình luận:

  Chào em, chương trình học ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ học 100% bằng tiếng Việt, em chỉ học trong khoảng thời gian là 2 năm 8 tháng là sẽ tốt nghiệp và nhận bằng Cao đẳng chính quy của Việt Nam.
  Em để lại số điện thoại để nhà trường liên lạc tư vấn cho em cụ thể hơn nhé!

  • Trường Cao Đẳng Việt Mỹ đã bình luận:

   Hello Hanh, ngoài tiếng Anh là ngoại ngữ thứ 2 được ưu tiên hàng đầu thì sinh viên còn được lựa chọn học thêm ngoại ngữ thứ 3 là tiếng Nhật (hoặc tiếng Trung Quốc) đó Hạnh

 2. Cổ Thể Ni đã bình luận:

  add ơi, cho hỏi tôi là sinh viên khóa 2010 ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ , tôi đã thi tốt nghiệp và đã có kết quả , do tôi đi nghĩa vụ quân sự nên chưa kịp rút bằng tốt nghiệp vậy cho tôi hỏi đến địa chỉ nào để có thể rút bằng tốt nghiệp xin add trả lời dùm giúp

 3. Thảo Thân đã bình luận:

  Nghi Happi thân mến, đợt nhập học gần nhất của trường là tháng 8 em nha. Em có thể để lại SĐT để được cập nhật thông tin chi tiết cho kỳ tuyển sinh năm nay nha 🙂

 4. American Polytechnic College - Cao đẳng Việt Mỹ đã bình luận:

  Chào em, Mộc Ly Tâm,

  Thời khóa biểu và danh sách lớp sẽ được cập nhật và gửi qua email em nhé. Em check mail thường xuyên nha. Nếu có bất cứ trục trặc nào, vào thứ 2 trong giờ hành chánh, em vui lòng liên lạc bên trường để được hướng dẫn rõ hơn nha. Chúc em cuối tuần vui vẻ!

 5. American Polytechnic College - Cao đẳng Việt Mỹ đã bình luận:

  Chào em! Hiện nay các mức học phí áp dụng cho từng hệ là được áp dụng trong suốt thời gian theo học tại trường, ngoài ra thì chỉ có đóng thêm phí Bảo hiểm y tế cho nhà nước mà thôi.
  Em có thể để lại số điện thoại để chị gọi tư vấn trực tiếp cho em nắm rõ hơn nhé!

 6. American Polytechnic College - Cao đẳng Việt Mỹ đã bình luận:

  Chào Phương Vy, hiện nay nhà trường có quy định sinh viên hệ Cao đẳng Quốc gia khi ra trường cần có bằng TOEIC 450 (hoặc tương đương) em nhé. Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể nâng cao trình độ tiếng Anh, hiện nay Nhà trường cho phép toàn bộ sinh viên của trường được học tập các chương trình tiếng Anh giao tiếp tại 2 hệ thống Anh ngữ VATC và E-Quest hoàn toàn miễn phí trong suốt 3 năm học tập tại trường em nhé

 7. Trịnh Phúc đã bình luận:

  Em tốt nghiệp khóa 2013 chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ của trường và đang có nhu cầu liên thông lên Đại Học. Trường có thể tư vấn cụ thể có thể liên thông với trường nào không ? 01283763007

 8. Hứa Nguyên đã bình luận:

  MinhTrị Lê Chào em, như vậy em vui lòng gọi điện thoại đến trực tiếp chi nhánh An Giang để biết thêm chi tiết nhé em. Số điện thoại: 0766 252 939

 9. Thuỳ Linh đã bình luận:

  Cho em hỏi là hoc phí truong minh tinh theo hoc ki hay nag vay ah,trobg time hoc co phat sinh them tuen gi nua k ah…tai e dag con di lam,dieu kien khong du gia ben e muon hoi can ke xiu ah…cam on anh chị

 10. Nắm Lấy Tay Anh đã bình luận:

  chị ơi cho e hỏi: năm nay em thi đại học khối B được 12.5 chưa cộng điểm vùng, điểm trung binh năm 12 của em được 5.1, nhưng điểm TB môn tiếng anh cua em dc 4.7. như vậy e đủ điều kiện đăng kí học tại trường ngành quản trị doanh nghiệp ko chi. sdt của e : 01699792917

 11. Nắm Lấy Tay Anh đã bình luận:

  chị ơi cho em hỏi, e thi khối B được 12.5 chưa cộng điểm vùng. điểm trung bình năm 12 em được 5.1 nhưng điểm TB tiếng anh cua em 4.7, như vậy e có đủ điều kiện nộp hồ sơ học tại trường ngành quản trị doanh nghiệp ko chị sdt của e: 01699792917

 12. Sơn Âm đã bình luận:

  dạ cho em hỏi ngoài học phí đã thông báo trên page thì trường lấy tín chỉ bao nhiu 1 môn ạ?nếu em đăng kí nhập học em đến chi nhánh đối diện với trường đại học nhân văn hay phải lên trụ sở ở trung sơn ạ?