SINH VIÊN CAO ĐẲNG VIỆT MỸ

ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ

ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH BÁM SÁT NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

CNTT ( Ứng dụng phần mềm )

THIẾT KẾ TRANG WEB

100%
Sinh viên được kiến tập từ năm nhất

70%
Thời lượng thực hành

100%
Sinh viên ngành CNTT được hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp

300+
Doanh nghiệp liên kết

Đăng ký nhập học ngay hôm nay

Nhận liền tay học bổng cực khủng và bộ School Kit