CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Áp dụng cho học sinh có trình độ đầu vào tốt nghiệp THPT)

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Giới tính

  Dân tộc

  Số CCCD/Chứng minh nhân dân

  Ngày cấp

  Nơi cấp

  Địa chỉ thường trú  Số điện thoại thí sinh

  Email thí sinh

  Họ tên phụ huynh

  Số điện thoại phụ huynh

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  Cơ sở nhập học

  Ngành học đăng ký

  Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

  Trường tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

  Nơi tốt nghiệp


  THÔN TIN GỬI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

  Người Nhận

  Địa chỉ nhận

  TẢI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  Ảnh CMT/CCCD mặt trước ( jpg, png, pdf, webp )

  Ảnh CMT/CCCD mặt sau ( jpg, png, pdf, webp )

  Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT ( jpg, png, pdf, webp )


  (Áp dụng cho học sinh có trình độ đầu vào tốt nghiệp THCS)

   Họ và tên

   Ngày sinh

   Giới tính

   Dân tộc

   Số CCCD/Chứng minh nhân dân

   Ngày cấp

   Nơi cấp

   Địa chỉ thường trú   Số điện thoại thí sinh

   Email thí sinh

   Họ tên phụ huynh

   Số điện thoại phụ huynh

   THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Cơ sở nhập học

   Ngành học đăng ký

   Năm tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

   Trường tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

   Nơi tốt nghiệp


   THÔN TIN GỬI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

   Người Nhận

   Địa chỉ nhận

   TẢI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ảnh CMT/CCCD mặt trước ( jpg, png, pdf, webp )

   Ảnh CMT/CCCD mặt sau ( jpg, png, pdf, webp )

   Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT ( jpg, png, pdf, webp )