Bạn đang xem Danh mục
Thông báo quan trọng cho sinh viên

Quyết định ban hành quy chế khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc

Ngày 04/08 vừa qua, Cao đẳng Việt Mỹ Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành Quy chế khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc (số 61/2023/QĐ-CĐVM). Nhằm công nhận những kết quả sinh viên đạt được trong quá trình học tập và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, Nhà...

Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2023

Lưu ý Những lớp có lịch học vào ngày nghỉ lễ sẽ được nghỉ và học bù sau lễ, giảng viên sẽ thông báo đến lớp sau. 

Quyết định ban hành nội quy sinh viên

Vào ngày 13/04/2023, Trường Cao đẳng Việt Mỹ đã chính thức ban hành Nội quy sinh viên mới (số 22/2023/QĐ-CĐVM). Nhằm hướng đến môi trường học tập không chỉ tốt mà còn lành mạnh, Nhà trường đã đưa ra một số quy định đối với sinh viên đang theo học tại trường. Việc này cho...