Học bổng khuyến học

Tại Cao Đẳng Việt Mỹ, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình học bổng, hỗ trợ học phí khi đạt điểm trung bình lớp 12 từ 6.0. Ngoài ra, đối với các bạn học sinh năng động, duy trì kết quả học tập tốt thường niên cũng sẽ có các chương trình hỗ trợ học phí được áp dụng tương tự.

1. Chính sách hỗ trợ tài chính (gồm 3 mức: 10%, 20%, 30% học phí)

  • 10%: điểm trung bình môn tiếng Anh & điểm trung bình chung lớp 12 đồng thời từ 6.0 trở lên
  • 20%: điểm trung bình môn tiếng Anh & điểm trung bình chung lớp 12 đồng thời từ 7.0 trở lên
  • 30%: điểm trung bình môn tiếng Anh & điểm trung bình chung lớp 12 đồng thời từ 8.0 trở lên
  • Thời gian áp dụng: mặc định áp dụng mức hỗ trợ tài chính trên học phí cho 3 học kỳ trong năm 1 (2017), từ năm 2 và năm 3 sẽ có điều kiện duy trì/giảm/tăng thêm dựa trên học lực và hoạt động sinh viên trong năm 1

2. Chương trình cấp học bổng (gồm nhiều mức từ 30% đến 100%)

  • Điều kiện thi học bổng: điểm trung bình môn tiếng Anh & điểm trung bình chung lớp 12 đồng thời từ 8.0 trở lên; và tham gia 2 phần thi (viết luận & phỏng vấn)
  • Học sinh sẽ được cấp mức học bổng nào?: dựa trên phần thể hiện của học sinh thông qua 2 phần viết luận & phỏng vấn, hội đồng cấp học bổng sẽ quyết định mức học bổng xứng đáng cho từng ứng viên theo nhiều tiêu chí khác nhau
  • Thời gian áp dụng: áp dụng trong năm học 2017, mặc định áp dụng mức hỗ trợ tài chính trên học phí cho 3 học kỳ trong năm 1 (2017), từ năm 2 và năm 3 sẽ có điều kiện duy trì/giảm/ tăng thêm dựa trên học lực và hoạt động sinh viên trong năm 1

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Cao Đẳng Chính Quy 2017

Apply nhận ngay học bổng

 

30 thoughts on “Học bổng khuyến học

Gửi bình luận