Người Đăng

Chơi trò chơi
Giao lưu văn hóa giữa sinh viên Cao đẳng Việt Mỹ và Đại học Mie (Nhật Bản)

Ngày 11/3, Khoa Ngoại Ngữ đã vinh dự chào đón đoàn trường Đại học Mie (Nhật Bản) gồm 2 Giảng viên và 16 sinh viên đến thăm và giao lưu văn hóa với hơn 40 sinh viên ngành Phiên dịch tiếng Nhật Kinh tế Thương mại của trường Cao đẳng Việt Mỹ. Năm 2023 đánh...