[Full-time & internship job] ViTop Media

unnamed

2 Account Executives

We are experts at marketing strategy and creating right solutions to expand your product to new market place.

At VitopMedia we setup slogan “The mindset out of the box” to create the inspiration for New young generation work with enthusiasm, passionate and free to be creative.

We worked for some projects: Vinpearl Resort Phu Quoc, The Galaxy Hotel Phu Quoc, Golden Sand Resort Da Nang,…

For now the oriented development that we need more intern employee. That’s you my young friends!

Job description:

 • Meeting clients to discuss their advertising needs
 • Working with account planners to devise a campaign that meets the client’s brief and budget
 • Presenting campaign ideas and costings to clients
 • Briefing the creative teamwho will produce the adverts
 • Negotiating with clients, solving any problems and making sure deadlines are met
 • Checking and reporting on the campaign’s progress
 • Keeping in contact with the client at all stages of the campaign
 • Managing the account’s budget and invoicing the client
 • Making ‘pitches’ to win new business
 • Marketing research

Job requirement:

   • Female student who is now in last year or just graduted from VATC – Managing small and medium enterprises program.
   • Toeic 350+
   • Good at Microsoft office 2010+ (Word, Excel, Power Point, Project)
   • Responsible person
   • Friendly, young, enthusiasm
   • Owned laptop 
 1. Benefit:
 • Have a chance to experience the real digital marketing agency working enviroment.
 • Subsidy around 1.500.000 Vnđ and bonnus if working well.
 • Learning, approaching digital advertising industry. 

CV is one part personal expression and differentiation of you.

Create this your way and send to email danh@vitopmedia.com

You can call directly to +84906625508 – Skype to: danhnguyensr


Chúng tôi là chuyên gia về chiến lược tiếp thị và tạo ra các giải pháp phù hợp để mở rộng sản phẩm của bạn đến thị trường mới.

Tại VitopMedia, chúng tôi thiết lập khẩu hiệu “Sự suy nghĩ ra khỏi hộp” để tạo ra cảm hứng công việc của thế hệ trẻ với sự nhiệt tình, đam mê và tự do sáng tạo.

Chúng tôi làm việc cho một số dự án: Vinpearl Resort Phú Quốc, Khách sạn Galaxy Phú Quốc, Khu nghỉ mát Golden Sand Đà Nẵng, …

Và bây giờ để phát triển theo định hướng mà chúng tôi cần thêm nhân viên thực tập. Đó là bạn của bạn trẻ!

Mô tả công việc:

-Gặp gỡ khách hàng để thảo luận về nhu cầu quảng cáo của họ.
-Làm việc với kế hoạch tài khoản để lập một chiến dịch đáp ứng được tóm tắt và ngân sách của khách hàng.
-Trình bày ý tưởng chiến dịch và chi phí cho khách hàng.
-Tóm tắt đội ngũ sáng tạo sẽ tạo ra các quảng cáo.
-Đàm phán với khách hàng, giải quyết bất kỳ vấn đề và đảm bảo thời hạn được đáp ứng.
-Kiểm tra và báo cáo về tiến độ của chiến dịch.
-Giữ liên lạc với khách hàng ở mọi giai đoạn của chiến dịch.
-Quản lý ngân sách của tài khoản và lập hoá đơn cho khách hàng.
-Làm ‘quảng cáo’ để giành được doanh nghiệp mới.
-Nghiên cứu thị trường.

Yêu cầu công việc:

-Sinh viên nữ hiện đang học năm ngoái hoặc mới ra trường VATC – Ngành Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.
-Toeic 350+.
-Kí năng văn phòng của Microsoft 2010+ (Word, Excel, Power Point, Dự án) tốt.
-Người có trách nhiệm.
-Thân thiện, trẻ trung, nhiệt huyết.
-Sở hữu máy tính xách tay.

Lợi ích:
-Có cơ hội để trải nghiệm môi trường làm việc kỹ thuật số thực sự.
-Hỗ trợ khoảng 1.500.000 Vnđ và bonnus nếu hoạt động tốt.
-Học tập, tiếp cận ngành công nghiệp quảng cáo kỹ thuật số.
-CV là một phần biểu hiện cá nhân và sự khác biệt của bạn.

Tạo theo cách của bạn và gửi đến email danh@vitopmedia.com

Bạn có thể gọi trực tiếp đến +84906625508 – Skype: danhnguyensr

Tác giả: Cao Đẳng Việt Mỹ - Ngày viết: 13/11/2014

Danh mục: Cơ hội thực tập

Tags: ViTop Media

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *