Giới thiệu tổng quan về ngành Dược

13

04

I. Giới thiệu tổng quan về ngành Dược

Với những kiến thức về Dược lý, cơ hội quan sát và trải nghiệm thực tế tại các công ty Dược, Bệnh viện và chuỗi hệ thống Nhà thuốc uy tín tại Việt Nam được thiết kế trong chương trình đào tạo, Sinh viên được phát triển kỹ năng nghề nghiệp Thương mại Dược phẩm như trình dược viên, sales-marketing dược… đáp ứng nhu cầu trong thị trường lao động.

II. Hình thức đào tạo:

 • Hệ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy

III. Chương trình đào tạo:

Thời gian đào tạo: 03 năm

 1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
 • Số lượng môn học: 41
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 144 Tín chỉ, 2505 giờ.
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 2070 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 777 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1192 giờ; Kiểm tra/Thi: 101 giờ

       2. Môn học trong chương trình:

IV. Chuẩn đầu ra

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1.     Mục tiêu chung

Đào tạo người Dược sĩ trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về Dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người dân.

1.2.     Mục tiêu cụ thể

 • Về thái độ
 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
 • Coi trọng kết hợp y – dư­ợc học hiện đại với y – d­ược học cổ truyền.
  • Về kiến thức
 • Có kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở;
 • Kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức chuyên ngành;
 • Các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.
  • Về kỹ năng
 • Quản lý, cung ứng thuốc;
 • Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm;
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
 • Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao;
 • Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.
 • Có kỹ năng cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.
 • Chuẩn đầu ra:
 • Tiếng Anh: Đạt trình độ B1 theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Tin học: Đạt trình độ tin học chuẩn đầu ra Chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.     Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm;
 • Đảm bảo chất lượng;
 • Bán lẻ thuốc;
 • Thực hiện công tác kho dược và vật tư y tế;
 • Thủ kho dược và vật tư y tế;
 • Kinh doanh dược phẩm;
 • Sản xuất thuốc;
 • Thực hiện công tác dược tại cơ sở y tế.

 

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận