Quy Định Học Thuật

CÁC QUY ĐỊNH HỌC THUẬT DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG

I. HỒ SƠ NHẬP HỌC:

 1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông hoặc tương đương và các loại hồ sơ khác trong bộ hồ sơ tuyển sinh.
 2. Sinh viên hoàn tất học phí và các loại phí khác (nếu có) trước khi làm thủ tục nhập học tại APC.
 3. Sinh viên phải bổ túc đầy đủ các loại hồ sơ nhập học trước ngày 15 tháng 12 (năm nhập học). Nếu không, sinh viên bị loại tên ra khỏi danh sách sinh viên của Trường.

II. MIỄN MÔN HỌC:

A. Đối với sinh viên mới nhập học:

 1. Sinh viên đã hoặc đang học tại các trường Cao đẳng và Đại học khác khi nhập học APC được quyền nộp đơn xin miễn môn học trong vòng 2 tuần kể từ ngày khai giảng học kỳ I. Sau thời hạn quy định, sinh viên buộc phải học đầy đủ các môn.
 2. Sinh viên sẽ được xét miễn môn với các điều kiện sau:
  • Môn học xin được miễn thuộc chương trình đào tạo mà sinh viên đăng ký theo học.
  • Số tiết của môn học tối thiểu bằng số tiết được đào tạo tại APC.
  • Bảng điểm sinh viên nộp vào phải sao y công chứng, thể hiện số tiết/tín chỉ của môn học.
 3. Những sinh viên đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng hoặc có hồ sơ chứng minh là bộ đội xuất ngũ được miễn môn Giáo dục quốc phòng.
 4. Những sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị được miễn học, miễn thi môn Chính trị. Trong kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị được ghi là “Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị.” (form mẫu)

B. Đối với sinh viên đang học và nợ môn:

– Môn Tin học A, B: sinh viên có thể học và lấy chứng chỉ bên ngoài (phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sao y công chứng, còn trong thời gian hiệu lực) nộp về Phòng Đào tạo để xét miễn môn.

– Môn Anh văn: sinh viên có thể nộp các bảng điểm TOEFL, IELTS, TOEIC (có sao y công chứng, còn trong thời gian hiệu lực) để xin xét miễn môn.

III. CHUYỂN NGÀNH: 

1.Đối với sinh viên mới:

– Trong vòng hai tuần đầu kể từ ngày khai giảng học kỳ đầu tiên sinh viên được phép chuyển đổi ngành học.

2.Đối với sinh viên cũ:

– Sinh viên làm thủ tục đăng ký là sinh viên mới của khóa tiếp theo; điểm số của các môn đã học nếu có liên quan đến ngành học mới sẽ được xét duyệt để chuyển điểm. (form mẫu)

IV. ĐỔI LỚP: 

Trong vòng hai tuần đầu kể từ ngày khai giảng của mỗi học kỳ sinh viên được phép chuyển đổi lớp học nếu thời khóa biểu trùng giờ làm thêm …. Sinh viên nộp giấy xác nhận giờ làm của cơ quan (có đóng dấu) gởi về Phòng Đào tạo để được xét duyệt. (form mẫu)

V. XÁC NHẬN SINH VIÊN:

Sinh viên điền thông tin xin xác nhận là sinh viên của trường nếu sinh viên đã hoàn tất học phí. Phòng Đào tạo sẽ xác nhận sinh viên theo tình trạng thực tế (đã học, đang học, đã tốt nghiệp, còn nợ môn … ) Thời gian nhận phiếu xác nhận sinh viên: 3 giờ chiều thứ Sáu mỗi tuần.

VI. CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Nếu thông tin cá nhân không chính xác, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để điền phiếu chỉnh sửa thông tin. Sinh viên phải hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân, nộp hình mới nhất … theo lịch quy định của Phòng Đào tạo để cập nhật dữ liệu.

VII. KHAI GIẢNG LỚP:

  1. Lớp học chính thức:

Sinh viên phải đóng học phí theo thời hạn quy định của Phòng Thu Ngân. Nếu quá thời hạn quy định sinh viên không được tham dự lớp học.

   • Sinh viên cập nhật danh sách lớp và thời khóa biểu vào đầu mỗi học kỳ trên trang web của trường hoặc qua tài khoản email do trường cấp.
   • Sinh viên gởi email trực tiếp cho giảng viên và thư ký khoa để xin phép nghỉ học 01 ngày. Nếu nghỉ từ 02 ngày trở lên sinh viên phải nộp đơn chính thức về văn phòng Khoa.
  1. Lớp học trả nợ:

 

  • Dành cho sinh viên sau hai lần kiểm tra kết thúc môn học mà điểm kiểm tra vẫn dưới 5,0.
  • Sinh viên xem lịch học của khóa sau, đăng ký học trả nợ (nếu có) và hoàn tất học phí trả nợ môn theo lịch quy định của Phòng Thu Ngân. Nếu quá thời hạn quy định, sinh viên sẽ không có tên trong danh sách học trả nợ và sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tốt nghiệp ra trường của sinh viên.
  • Trước thời gian bắt đầu học kỳ mới 2 tuần, nếu sinh viên có nhu cầu trả nợ môn nhưng môn này không nằm trong danh sách dự kiến mở trong học kỳ này, số lượng học trả nợ từ 15 sinh viên trở lên, sinh viên lập danh sách và gửi đề nghị về văn phòng Khoa và Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

VIII. THI, KIỂM TRA:

  1. Kiểm tra định kỳ
   • Kiểm tra định kỳ được thực hiện theo kế hoạch được quy định trong chương trình môn học.
   • Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ.
   • Trường hợp sinh viên không dự kiểm tra định kỳ thì được giáo viên trực tiếp giảng dạy bố trí kiểm tra định kỳ bổ sung nếu có lý do chính đáng.
   • Điểm kiểm tra định kỳ được tính hệ số 2 trong điểm tổng kết môn học, mô-đun.
  2. Kiểm tra kết thúc môn học lần 1:
   • Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% thời gian quy định của học lý thuyết; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được quy định trong chương trình môn học, mô-đun;
   • Đủ số điểm kiểm tra định kỳ và có điểm trung bình cộng các điểm kiểm tra định kỳ đạt từ 5,0 điểm trở lên.
   • Điểm kiểm tra kết thúc các môn học lần 1 sẽ được Phòng Đào tạo gởi email cho sinh viên vào tuần đầu tiên của học kỳ tiếp theo.
  3. Kiểm tra kết thúc môn học lần 2:
   • Sinh viên có điểm kiểm tra kết thúc môn lần một dưới 5.
   • Sinh viên đủ điều kiện dự thi lần một nhưng chưa tham dự kiểm tra vì có lý do chính đáng. Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo, nộp hồ sơ chứng minh và xin được xét duyệt dự thi lần hai (nếu được). Điểm thi lần này được xem như là điểm thi lần 1.
   • Sinh viên có điểm trung bình cộng các điểm kiểm tra định kỳ từ 5,0 điểm trở lên nhưng vắng từ 20% – 35% thời gian quy định của giờ học lý thuyết.
   • Sinh viên dự thi lần hai phải đóng lệ phí thi theo quy định của Phòng thu ngân. Sau thời hạn quy định sinh viên mất quyền dự thi lần hai và phải đóng phí học lại khi nhà trường có mở môn.
   • Điểm kiểm tra kết thúc các môn học lần 2, sinh viên xem trực tiếp tại Phòng Đào tạo khi có thông báo.
   • Điểm kiểm tra kết thúc môn học được tính hệ số 3 trong điểm tổng kết môn học.
  4. Điểm tổng kết môn học, mô-đun.
   • Điểm tổng kết môn học, mô-đun được tính tròn đến một chữ số thập phân.
   • Điểm tổng kết môn học được tính theo công thức sau:

Trong đó:

  • ĐTB: Điểm tổng kết môn học.
  • Đi ĐK: Điểm kiểm tra định kỳ môn học, mô-đun lần i
  • n: Số lần kiểm tra định kỳ.
  • ĐKT: Điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. Đối với người học nghề phải dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun hai lần thì điểm được tính là điểm cao nhất của hai lần kiểm tra.
  • Ví dụ: Môn Tin Học có 3 cột kiểm tra định kỳ trong suốt quá trình học tương ứng là: 6,7,8 và điểm kiểm tra kết thúc môn học là 6. Điểm tổng kết =(2.(6+7+8)+(3.6))/9 = 6.7

IX. PHÚC KHẢO 

Sinh viên có thể nộp đơn phúc khảo trong thời gian 1 tuần kể từ ngày nhận được điểm số qua email. Kết quả phúc khảo sẽ được thông báo trực tiếp tại phòng Đào Tạo sau 1 tuần nộp đơn phúc khảo và được xem là điểm chính thức để ghi vào bảng điểm của sinh viên. (form mẫu)

X. XIN CẤP BẢNG ĐIỂM

Sinh viên phải hoàn tất học phí của các học kỳ, nộp lệ phí, điền thông tin xin cấp bảng điểm tại Phòng Đào tạo. Thời gian nhận bảng điểm: 3 giờ chiều thứ Sáu mỗi tuần.

XI. BẢO LƯU 

 1. Sinh viên được phép bảo lưu một lần với thời gian tối đa là 01 năm trong suốt quá trình học tập tại trường. Các dạng bảo lưu như sau:
  • Bảo lưu kết quả học tập: Bảo lưu tất cả điểm số của các môn học mà sinh viên đã hoàn tất thi hết môn tính đến thời điểm làm bảo lưu.
  • Bảo lưu học phí của học kỳ: Chỉ thực hiện khi học kỳ mới chưa khai giảng.
  • Bảo lưu học phí cho môn học trả nợ: Nếu sinh viên đã đóng tiền học trả nợ nhưng vì lý do cá nhân sinh viên không thể theo học, sinh viên liên hệ thu ngân để bảo lưu số tiền này nếu lớp học trả nợ vẫn chưa bắt đầu. 2. Sinh viên vắng học trong suốt 2 học kỳ liên tiếp mà không làm đơn bảo lưu, sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách trường. Nếu quay lại sẽ phải làm thủ tục nhập học từ đầu như sinh viên mới và xét duyệt miễn môn (nếu có) (form mẫu)

XII. HỌC LẠI (sau thời gian bảo lưu) 

 1. Tối thiểu hai tuần trước thời gian hết hạn bảo lưu, sinh viên phải liên hệ trường để làm thủ tục học lại. Căn cứ vào bảng điểm mà sinh viên đã bảo lưu, Phòng Đào Tạo sẽ quyết định khóa học và lớp học phù hợp nhất cho sinh viên theo học. Thông thường đối với sinh viên bảo lưu một năm, sinh viên sẽ theo học với khóa tiếp theo. (Sinh viên khóa 2011 sau thời gian bảo lưu, sinh viên sẽ chuyển xuống học với khóa 2012.)
 2. Sinh viên phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến học phí và các loại phí khác (nếu có) sau khi nhận được thông báo về lớp học.
 3. Trường hợp sinh viên bảo lưu học phí, sau khi hết hạn bảo lưu, số tiền bảo lưu sẽ không còn hiệu lực nếu sinh viên không liên hệ trường làm thủ tục học lại. (form mẫu)

XIII. TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện theo kế hoạch thi tốt nghiệp của Phòng Đào tạo thông báo (dự kiến vào tháng 3 hàng năm.)

  1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp:
   • Điểm tổng kết môn chính trị từ 5,0 điểm trở lên;
   • Điểm tổng kết các môn học đào tạo nghề đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với người dự thi lý thuyết nghề, kỹ năng nghề;
   • Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm tổ chức thi.
  2. Đối tượng dự thi tốt nghiệp:
   • Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo quy định trên.
   • Sinh viên các khoá trước đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp nhưng chưa tham dự thi hoặc thi trượt tốt nghiệp. (a)
   • Sinh viên các khoá trước không đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp, đã tham gia học tập và rèn luyện hoàn thiện các điều kiện còn thiếu. (b)

Ghi chú:

  1. Môn thi tốt nghiệp:
   • Lý thuyết nghề; Thực hành nghề và Chính trị.
  2. Hình thức kỷ luật tốt nghiệp:
   • Trong quá trình thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp nếu sinh viên vi phạm Quy chế và Nội quy thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của trường, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau:
   • Khiển trách, cho tiếp tục thi hoặc kiểm tra nhưng trừ 25% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra.
   • Cảnh cáo, cho tiếp tục thi hoặc kiểm tra nhưng trừ 50% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra.
   • Đình chỉ thi hoặc kiểm tra và cho điểm “0” cho bài thi hoặc bài kiểm tra.
   • Đình chỉ buộc thôi học hoặc không công nhận tốt nghiệp.
   • Các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản và báo cáo người có thẩm quyền theo quy định trong nội quy thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp xem xét, quyết định.
  3. Kết quả thi tốt nghiệp:
   • Điểm chấm thi tốt nghiệp sẽ được công bố công khai chậm nhất là 20 ngày sau khi thi.
   • Xếp loại tốt nghiệp:
    • Loại xuất sắc có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 9,0 đến 10
    • Loại giỏi có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 8,0 đến dưới 9,0
    • Loại khá có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 7,0 đến dưới 8,0
    • Loại trung bình khá có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 6,0 đến dưới 7,0
    • Loại trung bình có điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp từ 5,0 đến dưới 6,0. Ghi chú: Môn Chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng không tính vào điểm trung bình chung toàn khóa học.
  4. Công nhận tốt nghiệp
   • Sinh viên sẽ được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện:
   • Kết quả thi môn chính trị đạt từ 5,0 điểm trở lên
   • Kết quả thi kiến thức, kỹ năng nghề có điểm thi lý thuyết nghề và điểm thi thực hành nghề đều đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Ghi chú:

  • Sinh viên không đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp được bảo lưu kết quả các điểm thi tốt nghiệp đã đạt yêu cầu trong thời gian 4 năm kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp của lần thi đó để xét công nhận tốt nghiệp.
  • Hiệu trưởng sẽ ra quyết định công nhận tốt nghiệp, công bố công khai với sinh viên chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp.
  • Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ nhận bằng tốt nghiệp sau 04 tuần kể từ ngày công bố quyết định công nhận tốt nghiệp. Trong thời gian 04 tuần chờ nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên có thể liên hệ phòng Đào tạo để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để bổ túc hồ sơ (nếu cần)
  • Sau thời hạn này, Phòng Đào tạo sẽ thực hiện việc công nhận sinh viên và cấp phát bằng vào cuối mỗi tháng 3,6,9 và 12

Mọi chi tiết sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc email: phongdaotao@caodangvietmy.edu.vn

Xem thêm :