Bạn đang xem Thẻ
career talk

Career talk ngành quản trị khách sạn

Tâm sự của một bạn sinh viên về buổi Career talk vừa qua Vừa qua lớp 5163BMH đã có cơ hội được trải nghiệm về cách tổ chức một career talk, một buổi bàn luận về ngành Nhà Hàng cùng các anh chị chuyên viên của tập đoàn Cổng Vàng (Golden Gate). Vì đây là...