Bạn đang xem Thẻ
Chương trình phát thanh

Cao đẳng Việt Mỹ
Hoạt động sinh viên – Chương trình phát thanh

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TẠI TRƯỜNG I/ Tổng quan: Hiện nay, tại VATC-IAE có nhiều thông tin bổ ích, nhiều hoạt động sinh viên sôi nổi, tạo môi trường học tập năng động và cởi mở cho sinh viên. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số sinh viên còn e ngại với các hoạt động...