Bạn đang xem Thẻ
chuyên đề pr

Chuyên đề ngành Quan Hệ Công Chúng kỳ cuối: Muốn trở thành chuyên viên Quan hệ công chúng bạn cần có tố chất gì?

Kỳ cuối: MUỐN TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG – BẠN CẦN CÓ TỐ CHẤT GÌ? Trong vài năm trở lại đây môn PR đã được đào tạo trong các trường Đại học, cao đẳng. Mình lại tiếp tục đặt câu hỏi: sao em lại chọn học PR? Câu trả lời mình có...

Chuyên đề ngành Quan Hệ Công Chúng kỳ 2: Công chúng là ai?

Kỳ 2: CÔNG CHÚNG LÀ AI? VÀI VIỆC NHỎ ĐỂ TIẾP CẬN “Tôi không biết chìa khóa để thành công, nhưng tôi biết chìa khóa để thất bại là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người” – Bill Cosby Xung quanh chúng ta sẽ có rất nhiều mối quan hệ – đa dạng...