Bạn đang xem Thẻ
curriculum vitae

Cao đẳng Việt Mỹ
Chia sẻ của chuyên gia: CV (curriculum vitae) chinh phục nhà tuyển dụng.

Để có được một công việc tốt có rất nhiều con đường, rất nhiều cánh cửa. Tuy nhiên những con đường ấy không dễ đi chút nào. Muốn vào làm các tổ chức lớn, bạn thường phải trải qua ít nhất 3 vòng đánh giá: thứ nhất là xét duyệt CV, thi viết và phỏng...