Bạn đang xem Thẻ
kỹ năng

Managing Up – Người trẻ đi làm cần trang bị những gì?

Thế giới không ngừng tiến bộ phát triển đổi mới hơn từng ngày từng giờ. Vì vậy con người không ngừng đổi mới phương pháp học cũng như giảng dạy, tùy vào mỗi thời điểm sẽ có cách giảng dạy khác nhau để phù hợp với sự phát triển không ngừng của thế giới. Thời...