Bạn đang xem Thẻ
kỷ nguyên hóa 4.0

Cơ hội việc làm của lập trình viên trong kỷ nguyên 4.0 ở đâu?

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tới năm 2020, Việt Nam thiếu hụt hơn 500.000 nhân sự IT. Cách mạng 4.0 đang đến gần với sự lên ngôi của công nghệ đã thực sự tạo nên cơn “khát” nhân lực CNTT trong thị trường lao động CNTT là top ngành có mức lương cao...