Bạn đang xem Thẻ
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Chia sẻ Hướng nghiệp cùng Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

“Chỉ 10 năm hoặc 15 năm nữa đây, những sinh viên ấy sẽ là những nạn nhân của thời đại mới, khi họ phải mò mẵm dò đường bằng việc sử dụng những kiến thức đã rỉ sét”.