Bạn đang xem Thẻ
trải nghiệm

Thư gửi những Tân sinh viên

Em vẫn còn ngồi đây ư? Tại sao em lại không được ngồi đây ạ? Vì em là sinh viên năm nhất. Sinh viên năm nhất thì sao ạ? Nhanh lên, em phải đi ngay từ bây giờ không sẽ trễ. Một sự thật rằng lên cao đẳng/đại học không phải là để nghỉ ngơi và...

Kiến tập tại California Yoga & Fitness
HÀO HỨNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH KIẾN TẬP CHUẨN 5 SAO TẠI CALIFORNIA YOGA & FITNESS

  Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cũng như giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn có cái nhìn rõ nét hơn về nghề nghiệp tương lai của mình, ban Giám hiệu chương trình  BTEC trường Cao đẳng Việt Mỹ kết hợp cùng đội ngũ giảng viên nhiệt...