Chương trình đào tạo ngành Thiết kế trang web – hệ Trung cấp

10

05

Tên ngành, nghề:

THIẾT KẾ TRANG WEB 

Mã ngành, nghề:

5480214

Trình độ đào tạo:

Trung cấp

Hình thức đào tạo:

Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp Trung học Cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo:

1,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

– Người học được kiến thức về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, xây dựng và lập trình Website;

– Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình Website;

– Người học tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp, đủ khả năng tiếp tục học lên chương trình cao đẳng.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

 • Mô tả được nguyên lý vận hành của công nghệ Web;
 • Đánh giá được giao diện phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp;
 • Lựa chọn được các ứng dụng môi trường cần thiết cho máy chủ Web;
 • Mô tả được yêu cầu của khách hàng về ứng dụng Web;
 • Mô tả được quy trình sản xuất ứng dụng Web;
 • Liệt kê được các bước thực hiện dự án Web;
 • Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

– Kỹ năng:

 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Thiết lập được môi trường phù hợp cho máy chủ Web.
 • Lập được kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu và máy chủ Web;
 • Xác định được các công cụ cần thiết cho việc xây dựng ứng dụng Web;
 • Sử dụng được các hệ thống mã nguồn mở để phát triển ứng dụng Web;
 • Lựa chọn được phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;
 • Giao tiếp được thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán;
 • Phối hợp được với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề và đọc và hiểu được một phần được tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; có kiến thức về luật sở hữu trí tuệ trong ứng dụng phần mềm; cần cù chịu khó và sáng tạo; Thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước;
 • Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
 • Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của cá nhân.

– Chính trị, đạo đức:

 • Trình bày được kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;
 • Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 • Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của nơi làm việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Thiết kế đồ họa Web;
 • Thiết kế giao diện Web;
 • Lập trình giao diện Web;
 • Phát triển ứng dụng Web;
 • Quản trị Website.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun: 27

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1785 giờ (76 tín chỉ)

– Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1530 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 513 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1205 giờ, kiểm tra 67 giờ

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận