Danh sách các lớp trả nợ môn

Sinh viên theo dõi danh sách, lịch học, hướng dẫn đăng ký các lớp trả nợ  “Tại đây”

Sau khi nhận được danh sách đăng ký từ Phòng Tài chính, Phòng Đào tạo sẽ chủ động thêm tên các bạn vào danh sách lớp học.

Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên khi có lớp trả nợ mới.

Tác giả: Dũng Trần - Ngày viết: 21/06/2022

Danh mục: Thông báo mới nhất

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC