Danh sách các lớp trả nợ môn

21

06

Sinh viên theo dõi danh sách, lịch học, hướng dẫn đăng ký các lớp trả nợ  “Tại đây”

Sau khi nhận được danh sách đăng ký từ Phòng Tài chính, Phòng Đào tạo sẽ chủ động thêm tên các bạn vào danh sách lớp học.

Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên khi có lớp trả nợ mới.

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn