Giới thiệu tổng quan về ngành Thiết kế trang web

I. Giới thiệu tổng quan về ngành Thiết kế trang web

Chương trình đào tạo Thiết kế trang web-Phát triển website và digital marketing hướng đến mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên sâu về phát triển website và digital marketing. Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế trang web-Phát triển website và digital marketing có kiến thức chuyên sâu về web, tối ưu hóa tìm kiếm (SEO) và digital marketing; có kỹ năng thiết kế giao diện, phát triển website dùng các công nghệ hiện đại nhất theo từng thời điểm; có kinh nghiệm phát triển website trên các hệ quản trị nội dung mạnh cũng như phát triển ứng dụng trên nền web; có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành; có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phần mềm để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng và tố chất kinh doanh để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển web và thương mại điện tử.

II. Hình thức đào tạo

 • Hệ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy

III. Chương trình đào tạo

1. Thời gian đào tạo: 2 năm 4 tháng

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học, mô đun: 31
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2505 giờ (102 tín chỉ)
 • Khối lượng các môn học chung: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2070 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 679 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1733 giờ, kiểm tra 93 giờ

IV. Chuẩn đầu ra

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

 • Người học được trang bị kiến thức về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, xây dựng và lập trình Website;
 • Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình Website;
 • Người học tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng, đủ khả năng tiếp tục học lên chương trình đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

– Kiến thức:

 • Phân tích được nguyên lý vận hành của công nghệ Web;
 • Đánh giá được giao diện phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp;
 • Đánh giá được các công nghệ khả thi với môi trường (phần cứng, phần mềm) hiện có để triển khai ứng dụng Web trên máy chủ và trên máy khách;
 • Lựa chọn được các ứng dụng môi trường cần thiết cho máy chủ Web;
 • Phân tích được yêu cầu của khách hàng về ứng dụng Web;
 • Giải thích được quy trình sản xuất ứng dụng Web;
 • Xây dựng được kế hoạch thực hiện dự án Web;
 • Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn, ổn định của máy chủ Web;
 • Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;
 • Lập được kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu và máy chủ Web;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

– Kỹ năng:

 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Thiết lập được môi trường phù hợp cho máy chủ Web;
 • Xác định được các công cụ cần thiết cho việc xây dựng ứng dụng Web;
 • Sử dụng được các hệ thống mã nguồn mở để phát triển ứng dụng Web;
 • Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web;
 • Lựa chọn được phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;
 • Lựa chọn được các cơ chế đảm bảo an toàn dữ liệu;
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;
 • Giao tiếp được thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán;
 • Phối hợp được với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề và đọc và hiểu được một phần được tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; có kiến thức về luật sở hữu trí tuệ trong ứng dụng phần mềm; cần cù chịu khó và sáng tạo; Thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng  nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước;
 • Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
 • Hướng dẫn và giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
 • Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

– Chính trị, đạo đức:

 • Trình bày được kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;
 • Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 • Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của nơi làm việc.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Thiết kế đồ họa Web
 • Thiết kế giao diện Web
 • Lập trình giao diện Web
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Quản trị Website
 • Kiểm thử ứng dụng Web

Tác giả: pham phan - Ngày viết: 13/04/2021

Danh mục: Ngành Thiết Kế Web & Digital Marketing

Tags: cao dang viet my, CNTT, Thiết kế website, Trường Cao đẳng Việt Mỹ

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *