Gợi ý đáp án đề thi 6 môn tốt nghiệp THPT sáng 8/7

Sáng nay, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Với môn Sinh học, thí sinh làm bài trắc nghiệm trong 50 phút.

Đề thi môn Vật lý xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Vật lý, mã đề 216:

1. D 2. C 3. B 4. B 5. C
6. C 7. A 8. A 9. A 10. C
11. B 12. D 13. B 14. D 15. B
16. B 17. B 18. A 19. A 20. D
21. C 22. A 23. D 24. D 25. B
26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31. B 32. A 33. C 34. D 35. B
36. B 37. 38. A 39. D 40.

Đề thi môn Hóa học xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Hóa học, mã đề 206:

41. B 42. C 43. C 44. A 45. D
46. B 47. D 48. A 49. A 50. B
51. C 52. C 53. B 54. A 55. B
56. B 57. C 58. A 59. C 60. C
61. C 62. D 63. D 64. C 65. D
66. A 67. B 68. D 69. C 70. D
71. B 72. B 73. B 74. D 75.
76. D 77. A 78. 79. B 80.

Đề thi môn Sinh học xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 202:

81. C 82. B 83. A 84. B 85. C
86. B 87. D 88. D 89. C 90. C
91. C 92. D 93. D 94. A 95. C
96. A 97. C 98. A 99. C 100. D
101. D 102. D 103. A 104. A 105. D
106. B 107. A 108. A 109. D 110. B
111. A 112. D 113. 114. B 115. B
116. 117. D 118. A 119. B 120. C

Mã đề 203:

81. C 82. B 83. D 84. B 85. A
86. A 87. C 88. B 89. A 90. A
91. C 92. D 93. C 94. B 95. A
96. C 97. C 98. A 99. A 100. D
101. C 102. D 103. A 104. D 105. C
106. D 107. D 108. D 109. A 110. A
111. B 112. C 113. C 114. 115.
116. D 117. D 118. C 119. C 120. C

Đề thi môn Lịch sử xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Lịch sử, mã đề 318:

1. B 2. C 3. C 4. C 5. B
6. C 7. C 8. D 9. D 10. B
11. A 12. A 13. D 14. D 15. A
16. B 17. B 18. A 19. A 20. C
21. A 22. D 23. B 24. D 25. B
26. B 27. A 28. B 29. A 30. A
31. D 32. A 33. C 34. C 35. C
36. D 37. C 38. D 39. B 40. C

Đề thi môn Giáo dục Công dân xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Giáo dục Công dân, mã đề 310:

81. B 82. B 83. A 84. B 85. C
86. D 87. B 88. A 89. D 90. C
91. C 92.D 93. A 94. D 95. C
96. C 97. A 98. D 99. A 100. C
101. C 102. C 103. A 104. A 105. A
106. C 107. A 108. C 109. C 110. D
111. C 112. C 113. C 114. 115. A
116. D 117. C 118. A 119. D 120. D

Đề thi môn Địa lý xem tại đây.

Gợi ý đáp án môn Địa lý, mã đề 305:

41. C 42. D 43. D 44. A 45. A
46. C 47. C 48. B 49. A 50. D
51. D 52. B 53. A 54. A 55. D
56. A 57. B 58. C 59. C 60. D
61. D 62. A 63. A 64. D 65. B
66. B 67. D 68. A 69. C 70. A
71. B 72. C 73. B 74. B 75. A
76. A 77. C 78. D 79. B 80. C

Nguồn: Zing News

 

Tác giả: pham phan - Ngày viết: 08/07/2021

Danh mục: Cao đẳng 9+, Tin tức - sự kiện

Tags: American Polytechnic College

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *