Ngành Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại

10

03

I. Giới thiệu tổng quan về ngành Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại

Chương trình Cao đẳng Biên phiên dịch Nhật Việt nhắm đến mục tiêu đào tạo sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp, có thể làm việc được trong môi trường thực tế (liên quan đến tiếng Nhật và doanh nghiệp Nhật Bản), không chú trọng tính học thuật, hàn lâm.
Chương trình gồm hai phần: cơ bản và nâng cao (biên phiên dịch). Cả hai phần sẽ áp dụng triết lý đào tạo tiên tiến của thế giới, chuyển việc dạy ngoại ngữ như là sự truyền đạt KIẾN THỨC sang huấn luyện NĂNG LỰC ngôn ngữ.

Sinh viên có kiến thức căn bản trong các lĩnh vực hành chính – văn phòng và biên phiên dịch, có khả năng phát triển lên thêm để phù hợp với đặc trưng yêu cầu của từng ngành công tác sau này.

II. Hình thức đào tạo:

 • Hệ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy

III. Chương trình đào tạo:

 1. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

 

 • Số lượng môn học: 43
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 100 tín chỉ
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2355 giờ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 330 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 2025 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 435 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1590 giờ

 

3. Nội dung chương trình:

IV. Chuẩn đầu ra:

 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Có kỹ năng, kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành các kỹ năng ngôn ngữ Nhật trình độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ JPLT thông qua các học phần:

 • Nghe nói tiếng Nhật
 • Đọc – Viết
 • Ngữ pháp
 • Hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn hóa, phong tục tập quán của Nhật Bản thông qua các học phần:
 • Lịch sử Nhật Bản
 • Văn hóa Nhật Bản.

Hiểu và vận dụng được những nguyên tắc giao tiếp ứng xử khi làm việc với người Nhật qua học phần:

 • Tiếng Nhật thương mại
 • Tiếng Nhật Kinh tế
 • Tiếng Nhật văn hóa văn phòng

Có khả năng thuyết trình, giao tiếp bằng tiếng Nhật thông qua các học phần:

 • Kỹ thuật thuyết trình và tranh luận tiếng Nhật
 • Nghe nói tiếng Nhật 3, 4, 5
 • Ngữ pháp 3, 4, 5

Có khả năng phiên dịch Nhật – Việt , Việt – Nhật trong các lĩnh vực: du lịch, thương mại, văn phòng… qua các học phần:

 • Thực hành dịch nói 1, 2
 • Thực hành dịch viết 1, 2

Có kỹ năng tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, quản lý và làm việc nhóm thông qua học phần:

 • Kỹ năng làm việc
 • Kỹ năng học tập
 • Pháp luật
 • Kỹ thuật thuyết trình và tranh luận tiếng Nhật

      2. Kỹ năng cứng:

 • Có khả năng biên phiên dịch Nhật – Việt, Việt – Nhật.
 • Vận dụng thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
 • Có phản xạ nhanh nhạy, linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu về dịch thuật.
 • Có năng lực tự học nhằm phát triển và nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ Nhật.

      3. Kỹ năng mềm:

 • Có các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm, quản lý thời gian…
 • Sử dụng máy tính thành thạo, truy cập mạng, sử dụng các phần mềm ứng dụng…

      4. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

–   Chính trị, đạo đức:

 • Nắm được kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;
 • Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

–  Thể chất, quốc phòng:

 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

V. Cơ hội việc làm sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Chuyên gia biên phiên dịch Nhật Việt
 • Giáo viên tiếng Nhật dạy cho các trung tâm ngoại ngữ, các trường phổ thông cơ sở.
 • Nhân viên văn phòng, hướng dẫn viên du lịch, tiếp tân nhà hàng.
 • Nhân viên các công ty, xí nghiệp, cơ sở có sử dụng tiếng Nhật.
 • Giao tế đối ngoại, hướng dẫn giao dịch với đối tác Nhật Bản.

Về khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

 • Có thể tham gia các khoá học về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật, tâm lý học, giáo dục học để có thể trở thành giáo viên tiếng Nhật.
 • Tham gia các lớp học ngắn hạn và dài hạn để đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.
 • Có thể tiếp tục học lên đại học theo đúng chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc các chuyên ngành gần như Văn hóa – Ngôn ngữ Nhật Bản, Nhật Bản học ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

 

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

1 bình luận

Gửi bình luận