Bạn đang xem Thẻ
Học kỳ thực tập

Lợi thế của học kỳ thực tập tại Cao đẳng Việt Mỹ

Hiện nay thực tập đã là một khái niệm phổ biến trong khuôn khổ các trường Đại học, Cao đẳng,… song ở Trường Cao đẳng Việt Mỹ, học kỳ thực tập lại có những đặc điểm nổi bật mà không phải nơi nào cũng có được. Bài viết sau sẽ làm rõ những lợi thế...