Bạn đang xem Thẻ
nganh bien dich

Tìm việc làm chuẩn quốc tế khi học phiên dịch tiếng Anh thương mại

Làm thế nào để phân biệt ngành học ngôn ngữ Anh và học phiên dịch tiếng Anh thương mại? Rất nhiều sinh viên tuyển sinh cho rằng ngành tiếng Anh thương mại và ngôn ngữ anh là một. Trên thực tế, 2 ngành học này là hoàn toàn khác nhau. Ngôn ngữ anh là giảng...