Giới thiệu tổng quan về ngành Sale & Digital Marketing (Quản trị bán hàng)

10

03

I. Giới thiệu tổng quan về ngành Sale & Digital Marketing (Quản trị bán hàng)

Chương trình đào tạo Cao đẳng “Quản trị bán hàng” trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và kỹ năng về nghiên cứu thị trường, trưng bày sản phẩm, bán hàng, quản lý kho vận, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng, giám sát bán hàng. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe và hoàn thiện các kỹ năng mềm nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.

II. Hình thức đào tạo:

 • Hệ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy

III. Chương trình đào tạo:

 1. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
 • Số lượng môn học: 42
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 88 tín chỉ
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2085 giờ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1650 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 491 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1159 giờ
 • Môn học trong chương trình:

       3. Nội dung chương trình:

IV. Chuẩn đầu ra:

 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

–  Kiến thức:

 • Giải thích được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực quản trị, Marketing, bán hàng và hành chính nhân sự;
 • Xác định được kiến thức cần thiết của nghề bán hàng như: tâm lý khách hàng, chính sách liên quan đến bán hàng, quy định liên quan đến đấu thầu, hành vi khách hàng, sản phẩm, thị trường tiêu thụ, kênh phân phối, văn hóa doanh nghiệp,..;
 • Xác định được các phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp;
 • Liệt kê được nguồn cung ứng sản phẩm và các phát sinh trong quá trình bán hàng;
 • Xác định được các nguyên tắc cơ bản về quản lý kho vận và các loại rủi ro trong quản lý kho vận;
 • Xác định được các phương pháp, quy trình trưng bày sản phẩm;
 • Xác định được tầm quan trọng của quảng cáo, tiếp thị sản phẩm trong bán hàng;
 • Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện, nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện;
 • Xác định được các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh bán hàng;
 • Mô tả được quy trình bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;
 • Xác định được quy trình kiểm kê sản phẩm và giám sát hoạt động bán hàng;
 • Cập nhật được các chính sách thuế và khai báo thuế đối với sản phẩm;
 • Xác định được nội dung cơ bản về đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;
 • Xác định được nội dung, quy định trong kế hoạch chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng của doanh nghiệp;
 • Xác định được các phương pháp quản trị bán hàng, phương pháp xây dựng quan hệ nội bộ;
 • Trình bày được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.

–  Kỹ năng:

 • Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc được khách hàng của doanh nghiệp;
 • Tổ chức được các hoạt động Marketing cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện được các công việc trong tổ chức sự kiện (lập kế hoạch tổ chức, vận động tài trợ, làm việc với nhà cung cấp, lập danh sách và gửi thư mời, đón tiếp khách mời, khai mạc sự kiện, phục vụ tại sự kiện, bế mạc sự kiện, đánh giá kết quả sau sự kiện, …);
 • Thực hiện tốt kỹ năng quan sát, ghi chép sổ sách (Book Keeping), cập nhật dữ liệu, duy trì hồ sơ, tài liệu;
 • Quản lý và sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng trong bán hàng;
 • Thực hiện được nhiệm vụ trưng bày sản phẩm, trình bày, trang trí các gian hàng, cửa hàng, các loại sản phẩm theo không gian được thiết kế tại nơi bán hàng;
 • Thực hiện được các nghiệp vụ xuất và nhập hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;
 • Sử dụng được các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;
 • Phối hợp thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;
 • Quản lý được các loại chứng từ, báo cáo bán hàng;
 • Thực hiện được các biện pháp và quy trình bảo quản sản phẩm;
 • Phối hợp thực hiện được quy trình kiểm kê sản phẩm;
 • Thực hiện được công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ tại nơi làm việc;
 • Thực hiện được quy trình phát triển và khai thác thị trường;
 • Tổ chức và quản trị được đội ngũ   bán hàng, xử lý tốt các quan hệ nội bộ;
 • Phối hợp thực hiện được hoạt động giám sát bán hàng;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Thích ứng được với sự thay đổi trong thời kỳ công nghệ 4.0.

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

–   Chính trị, đạo đức:

 • Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
 • Xác định được các yếu tố cơ bản về pháp luật của Nhà nước, chú trọng đặc biệt về Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Lao động và Luật Phòng cháy chữa cháy. Nguyên tắc khai thác và sử dụng thông tin, quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ;
 • Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật trong ngành nghề;
 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;
 • Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

–   Thể chất, quốc phòng:

 • Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng;
 • Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 • Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

V. Cơ hội việc làm sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Nghiên cứu thị trường;
 • Trưng bày sản phẩm;
 • Bán lẻ;
 • Bán hàng đại lý;
 • Bán hàng trong siêu thị;
 • Bán hàng trực tuyến;
 • Quản lý kho vận;
 • Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng;
 • Giám sát bán hàng.

 

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận