Bạn đang xem Thẻ
học kiến thức

Thư gửi những Tân sinh viên

Em vẫn còn ngồi đây ư? Tại sao em lại không được ngồi đây ạ? Vì em là sinh viên năm nhất. Sinh viên năm nhất thì sao ạ? Nhanh lên, em phải đi ngay từ bây giờ không sẽ trễ. Một sự thật rằng lên cao đẳng/đại học không phải là để nghỉ ngơi và...