Bạn đang xem Thẻ
kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc

Kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 là gì?

  Nhận thức được tầm quan trọng của Kỹ năng và Thái độ của sinh viên ra trường khi bước vào công việc, Cao đẳng nghề Việt Mỹ – American Polytechnic College là trường đầu tiên tại Việt Nam đưa chương trình đào tạo Kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 vào chương trình học...