Bạn đang xem Thẻ
lập trình viên

“Đỏ mắt” tìm lập trình viên

Nhiều công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất phần mềm tại Việt Nam than phiền về việc tuyển lập trình viên làm được việc quá khó, đến mức có doanh nghiệp quyết định thuê công ty nước ngoài gia công toàn bộ sản phẩm. “Giành giật” nguồn nhân lực của nhau Ông Khúc Trung...