Bạn đang xem Danh mục
Thiết kế trang web

Liệu bạn có nên học ngành ứng dụng phần mềm?
Chương trình đào tạo ngành Thiết kế trang web – Hệ Trung cấp

Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ TRANG WEB  Mã ngành, nghề: 5480214 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp Trung học Cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ...