Bạn đang xem Thẻ
Project Based Learning

Project-based Learning – Phương pháp đào tạo của thế kỉ mới

I/ SINH VIÊN CẦN TRANG BỊ KỸ NĂNG GÌ? Trong báo cáo năm 2014, từ cuộc nghiên cứu về sự phát triển của Việt Nam, “Skilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy” (Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại...

hoc-hieu-qua-bang-phuong-phap-thuc-hanh
HỌC HIỆU QUẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

Có lẽ ai cũng biết tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của một quốc gia. Giáo dục giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng để phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước. Giáo dục còn góp phần ổn định chính trị – xã hội (đời sống và...