Thời Khóa Biểu Các Môn Nghề Khóa 2023 – HKI (2023-2024)

15

09

Phòng Đào tạo gởi Các Bạn “Thời khóa biểu các môn nghề Khóa 2023” bắt đầu từ ngày 18/09/2023. Để xem Thời khóa biểu Các Bạn xem trước Danh sách mã lớp theo ngành và Cơ sở nhập học ở sheet Danh sách Mã lớp.

Các Bạn xem Thời khóa biểu và Danh sách lớp theo đường link sau:

– Thời khóa biểu và danh sách lớp dành cho sinh viên tốt nghiệp Trung học Phổ thông (Cao đẳng): TẠI ĐÂY
– Thời khóa biểu và danh sách lớp dành cho sinh viên tốt nghiệp Trung học Cơ sở (Cao đẳng 9+): TẠI ĐÂY

* Lưu ý: Những môn sinh viên đã học và có điểm đạt hoặc đã được công nhận miễn môn, sinh viên không phải đi học môn đó.

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

2 bình luận

Gửi bình luận