BẢO HIỂM Y TẾ CHO SINH VIÊN 2014 2015

THÔNG BÁO 

V/v: Mua BHYT bắt buộc cho HSSV năm học 2014 – 2015

Căn cứ về mức đóng Bảo hiểm Y tế Học sinh Sinh viên số 2106/ TB – BHXH được ban hành bởi Cơ quan BHXH Thành phố vào ngày 22/07/2014.

Trường Cao Đẳng Việt Mỹ thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tại trường thực hiện việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2014 – 2015 như sau:

  1. Mức thu và thời hạn bảo hiểm

–  Mức thu BHYT năm học 2014 – 2015 do nhà nước quy định: 290.000 đồng/ 1 sinh viên (thu hộ).

–  Mức thu đối với sinh viên thuộc diện cận nghèo, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương và có xác nhận của Ban chỉ đạo giảm hộ nghèo, tăng hộ khá (cấp tại huyện): 207.000 đồng/1 sinh viên.

–   Đối với sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh, thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu), sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, sinh viên không phải mua thẻ BHYT từ nhà trường thì nộp bản photo thẻ bảo hiểm còn giá trị  nộp lại cho Phòng Dịch vụ sinh viên.

–   Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Từ 01/10/2014 – 30/09/2015.

  1. Quy trình mua bảo hiểm

Sinh viên đóng phí bảo hiểm tại Phòng Thu Ngân theo đợt được nêu trong mục 3 dưới đâySau khi đóng phí, sinh viên đến Phòng DVSV để đăng ký nơi khám bệnh ban đầu. Trường hợp sinh viên không đăng ký với bất kỳ lý do gì (quên, bận việc không lên trường đăng ký…), Phòng DVSV sẽ tự động chọn bệnh viện nào gần trường nhất nơi sinh viên học để đăng ký cho sinh viên.

Ghi chú:

–  Đối với những sinh viên thuộc diện được miễn mua bảo hiểm như đề cập bên trên, liên hệ Phòng DVSV để nộp bản photo thẻ bảo hiểm còn giá trị để được miễn mua bảo hiểm.

–  Đối với sinh viên đã đóng học phí nhưng chưa mua BHYT bắt buộc sẽ đóng bổ sung phí BHYT tại phòng Thu Ngân.

  1. Thời gian đăng ký và trả thẻ BHYT

Thời gian đăng ký thẻ BHYT cho Sinh viên được chia làm 3 đợt:

–  Đợt I: từ ngày ra thông báo đến ngày 22/09/2014. Thời gian dự kiến trả thẻ sau 20 ngày làm việc.

–  Đợt II: từ 23/09 đến ngày 15/11/2014. Thời gian dự kiến trả thẻ sau 20 ngày làm việc.

–  Đợt III: từ 16/11 đến hết ngày 31/12/2014. Thời gian dự kiến trả thẻ sau 20 ngày làm việc.

Kể từ ngày 01/01/2015, nhà trường không chịu trách nhiệm liên quan phát sinh từ việc nộp chậm BHYT của Sinh viên.

Nơi nhận thẻ: Phòng DVSV. Sinh viên theo dõi thông báo về thời gian nhận thẻ.

Lưu ý:

Sinh viên có trách nhiệm đóng phí BHYT bắt buộc đúng theo Luật định. Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

Sinh viên có thắc mắc về BHYT, vui lòng liên hệ Phòng Dịch Vụ Sinh Viên hoặc điện thoại số: 08 54 336 888 – 386 gặp Ms. Hà.

Tác giả: Cao Đẳng Việt Mỹ - Ngày viết: 20/08/2014

Danh mục: Thông báo mới nhất, Training

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC

GỬI BÌNH LUẬN

Hãy bình luận/đặt câu hỏi cùng Cao Đẳng Việt Mỹ ngay nhé.
Thông tin của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Các trường bắt buộc được đánh dấu *