Bạn đang xem Danh mục
Kết quả học tập

Những bài minh hoạ game nổi bật của các sinh viên đồ hoạ

Minh hoạ game là một nhánh thuộc môn học Thiết Kế Minh Hoạ của ngành Thiết Kế Đồ Hoạ. Ở môn học này, sinh viên sẽ được trải nghiệm, học tập cách thức sáng tạo và ứng dụng hình minh hoạ vào những lĩnh vực như minh hoạ sách hoặc minh hoạ game. Trong năm...

PHÒNG CTSV | Lễ Vinh Danh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc học kỳ 3 năm học 2022-2023

Vào ngày 10/111/2023 vừa qua, trường Cao đẳng Việt Mỹ đã tổ chức thành công Lễ Vinh Danh cho hơn 30 sinh viên từ những ngành học khác nhau có thành tích học tập xuất sắc Học kỳ III năm học 2022 – 2023. Buổi Lễ còn có sự góp mặt của đại diện Ban...

PHÒNG CTSV | Lễ Vinh Danh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc học kỳ 3 năm học 2022-2023

Vào ngày 10/11/2023 vừa qua, trường Cao đẳng Việt Mỹ đã tổ chức thành công Lễ Vinh Danh cho hơn 30 sinh viên từ những ngành học khác nhau có thành tích học tập xuất sắc Học kỳ III năm học 2022 – 2023. Buổi Lễ còn có sự góp mặt của đại diện Ban...

PHÒNG CTSV | Công bố danh sách sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc

Thực hiện theo Quyết định Khen thưởng Sinh viên có thành tích Xuất sắc trong học tập Học kỳ 3 năm 2022-2023, Nhà trường gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn đã đạt được thành tích học tập xuất sắc trong thời gian vừa qua. Nhằm chúc mừng và vinh danh các bạn,...

PHÒNG CTSV | Công bố danh sách sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc

Thực hiện theo Quyết định Khen thưởng Sinh viên có thành tích Xuất sắc trong học tập Học kỳ 3 năm 2022-2023, Nhà trường gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn đã đạt được thành tích học tập xuất sắc trong thời gian vừa qua. Nhằm chúc mừng và vinh danh các bạn,...

Mầm xanh sáng tạo: Mới mẻ với bài tốt nghiệp minh hoạ Game của bạn Phan Nguyễn Minh Phúc

Ngành Thiết Kế Đồ Hoạ tại trường Cao Đẳng Việt Mỹ từ trước đến nay không có quá nhiều những đồ án nổi bật về Thiết Kế, Minh Hoạ Game. Nhưng đồ án tốt nghiệp của bạn Phan Nguyễn Minh Phúc, là sinh viên tốt nghiệp Á Khoa 2, thuộc khoá 2020, thật sự đã...