Ban hành Quy định về yêu cầu năng lực Tin học đối với sinh viên Cao đẳng

Quyết định này được áp dụng đối với sinh viên Cao đẳng được tuyển sinh từ khóa 2022 trở về sau.

 

Tác giả: Dũng Trần - Ngày viết: 07/06/2022

Danh mục: Quy Định Sinh Viên

ĐỂ LẠI CÂU HỎI NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC